vi en

Phần mềm ứng dụng

1.Giải pháp phần mềm số hóa

TDSouth là đơn vị tư vấn và triển khai các giải pháp số hóa của các hãng như : IBM, Kodak, ABBY

Hệ thống ECM : là công cụ cho phép thu thập, quản lý, lưu trữ, bảo toàn và phân phối những thông tin ở dạng tài liệu giấy, file dữ liệu, cơ sở dữ liệu, email

2.Giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp - ERP(Enterprise Resource Planning)

- Quản lý kế hoạch sản xuất(Manufacturing Resource Planning)

- Quản lý chuỗi cung ứng(Supply Chain Management)

- Quản lý tài chính(Financial Management)

- Quản lý nhân sự(Human Resource Management)

- Quản lý khách hàng(Customer Relationship Management)