vi en

Tư vấn thi công, bảo hành, bảo trì hệ thống

Dịch vụ tư vấn đấu thầu hiện nay được các cơ quan, đơn vị thực hiện đấu thầu ngày càng quan tâm sử dụng nhằm đảm bảo quy trình lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tiết kiện thời gian và đem lại hiệu quả kinh tế cao, phổ biến trong lĩnh vực như: tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định trong đấu thầu. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng lành nghề trong lĩnh vực tư vấn. TDSouth tự hào là đơn vị có uy tín cung cấp các dịch vụ tư vấn về đấu thầu hoạt động một cách chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

Dịch vụ tư vấn bao gồm:

- Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu),

- Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sơ tuyển, chào hàng…,

- Đánh giá lựa chọn nhà thầu,

- Thẩm định hồ sơ mời thầu,

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu,

- Lập và thẩm định dự toán,

- Tư vấn xử lý tình huống trong đấu thầu.