vi en

TUYỂN DỤNG

no-image

Quản lí cơ sở dữ liệu

2015-10-02

Mô tả công việc: · Cung cấp chuyên môn kỹ thuật tiên tiến vào một nhóm để hỗ trợ các dự án và các hoạt động liên quan đến ...

no-image

Quản lí dự án

2015-10-02

Mô tả công việc: Giám sát hoạt động ngày-to-ngày của dự án, và báo cáo cho Giám đốc dự án về bất kỳ vấn đề tiềm năng Chuẩn bị và cập nhật