2018 – 2020

TOP 3 CÁC DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP HỆ THỐNG

2017

TOP 5 CÁC DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM

2016

TOP 5 CÁC DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM

2015

TOP 5 CÁC DOANH NGHIỆP TÍCH HỢP HỆ THỐNG VÀ HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM

2009

HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM

2013

PARTNER TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT CỦA IBM

2014

THƯƠNG HIỆU UY TÍN VÀ HUY CHƯƠNG VÀNG ICT VIỆT NAM